4 de maig 2011

WoM: Opengap 2011

La nostra primera experiència com a col·lectiu ha estat la participació al concurs per a la reforma del vestíbul de l'Ateneu de Madrid. 

A través d'Opengap es va convocar aquest concurs obert, buscant idees enfocades a actualitzar i revitalitzar l'espai del vestíbul de l'edifici situat al carrer del Prado nº 21 de Madrid.No l'hem guanyat, però hem valorat molt positivament aquest primer intent. 
Aquí hi ha enllaçat el resultat del concurs i el projecte guanyador.